Історія

Академічний ліцей «Спектр» у Новій Каховці

Відповідно до «Програми розвитку освіти міста Нова Каховка на 2020-2023 роки» в
Новокаховській міській ОТГ створена профільна школа Академічний ліцей «Спектр». Таке
рішення було прийнято Новокаховською міською радою 7 травня 2020 року №2838 «Про
реорганізацію Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Новокаховської міської ради
Херсонської області шляхом приєднання до Новокаховського техніко-економічного ліцею
Новокаховської міської ради Херсонської області».


Ліцей здійснює освітню діяльність на двох рівнях – базовому та профільному.
В базовій середній школі (5-9 класи) відбувається допрофільна підготовка учнів –
поглиблене вивчення математики та англійської мови. Освітні послуги в межах державного
стандарту фінансуються з державної освітньої субвенції. Ліцеїсти мають змогу отримати за
потребою додаткові освітні послуги (поза межами державних освітніх стандартів) за
батьківську плату.


В 10 -11 класах ліцей має двадцятирічний досвід профільного навчання. Поглиблено
вивчаються математика, фізика, хімія, біологія, історія України, англійська мова. За аналізом
запитів вищих навчальних закладів ґрунтовні знання саме з цих предметів є найбільш
затребуваними. Таку кількість профільних предметів можна забезпечити за рахунок
державної субвенції лише при наявності, як мінімум, чотирьох класів на паралелі в старшій
школі. Саме тому, відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»,
поступово відбувається перехід до профільної середньої школи – академічного ліцею,
єдиного закладу в умовах нашого міста. Фактично заклад стає єдиною профільною школою
для другого за чисельністю населення міста області.


Ліцеїсти отримують ґрунтовні знання і показують стабільно високі результати в
інтелектуальних конкурсах та при проходженні ЗНО.

Запорукою такої діяльності є стабільний колектив. Вчителі досвідчені, мобільні,
креативні, мають ґрунтовні знання і велике бажання передати їх дітям. Підтвердженням є той
факт, що дистанційне навчання для учнів ліцею почалось вже 16 березня, через два дні після
початку карантину. Використання різноманітних форм дистанційної освіти та платформи
«Єдина школа» дало можливість зрозуміти, що навчальний час можна використовувати
більш ефективно, цікаво, з максимальним наближенням до реального життя.
Для організації ефективного профільного навчання необхідне відповідне фінансове
забезпечення.


Зосередження старшокласників в одному закладі зменшує фінансові витрати на
створення сучасного освітнього простору: нові сучасні аудиторії, предметні кабінети,
комп’ютерна техніка, обладнання, коворкінгові зони.

Профільна школа, як заклад який розвивається, є привабливою для «грантодавців»,
тому з’являється можливість успішної участі в грантових проектах. НКТЕЛ протягом двох
років виграє гранти на створення безпечного, енергоефективного та сучасного освітнього
простору.


З’являється можливість більш тісного спілкування молодих людей, які мають
спільну мету – здобуття вищої освіти, для яких отримання якісних фундаментальних знань є
пріоритетним.

Необхідність створення освітнього середовища профільної школи – академічного
ліцею – зумовлена часом. Потреба учнів, громади, держави, суспільства в якісній профільній
освіті була і буде завжди. Прийшов час активних дій!

Т. Є. Долецька

Як все починалося: короткий нарис історії Новокаховського техніко-економічного ліцею

Девіз закладу: Nulla difficultas tanta est, quam mens humana non vincat.

(немає такої труднощі, яку б не здолав людський розум)

Історія виникнення Новокаховського техніко-економічного ліцею як самостійного навчального закладу сягає визначного рубежу, перехідного від ХХ до сучасного ХХІ століття. Саме 1 вересня 2000 року його двері гостинно відчинилися для перших п’ятдесяти учнів, котрі згодом отримали почесну назву – ліцеїст.

Ідея створення у Новій Каховці середнього закладу освіти, який міг би спеціалізуватися на дисциплінах природничого та економічного профілю належить двом відомим для городян особам: це ректор приватного вищого навчального закладу «Новокаховський політехнічний інститут» кандидат технічних наук, доцент Радванська Л.М. та завідувач міського відділу освіти вчитель вищої категорії, вчитель-методист Боброва Е.А.

Фундаторами НКТЕЛ на паях виступили Міський виконавчий комітет Нової Каховки (51%) та Новокаховський політехнічний інститут (49%). Відповідно питання забезпечення закладу кваліфікованими кадрами оперативними темпами було розв’язано за допомогою професорсько-викладацького складу Новокаховського політехнічного інституту, а також зусиллями міського відділу освіти, котрий здійснив первинний набір від кадрового резерву кращих педагогів міста. Директором ліцею за згодою засновників призначено старшого викладача кафедри фундаментальних дисциплін Долецьку Т.Є.

Специфікою перших років діяльності НКТЕЛ був високий відсоток вчителів-сумісників. На постійній основі протягом перших шести місяців існування ліцею за штатом числилося лише два працівника – Зайцева Н.В. (заступник директора з навчально-виховної роботи) і Чорна О.М. (секретар). Десять наступних років докорінно змінили ситуацію у кадровій сфері. Нині (2010 р.) НКТЕЛ представлений достойною когортою педагогів, що успішно передають власні багаті знання ліцеїстам. Це філологи Боброва Е.А., Маршал І.А., Морозовська М.В., математики Долецька Т.Є., Жеребцова Л.Д., Рибак Г.Ю., історики Давидов І.В. й Толокньов І.В., фізики Галушко Г.В. та Шевченко О.В., природознавці Курпієв С.Є. та Щербина Л.В. Усі перелічені вище викладачі ліцею мають вищу категорію, а Галушко Г.В. є вчителем-методистом загальноукраїнського рівня.

Активну участь у навчанні учнів НКТЕЛ відіграють давні партнери ліцею – співробітники Новокаховського міського відділу освіти. Так, зокрема, провідний спеціаліст Гмизіна Н.А. вела факультатив з російської мови, методист Наумчак А.А. викладає креслення. Крім того, колишній інспектор міськвно Супруненко Н.М. на високому професійному рівні сім років вела предмет «основи економіки».

Організація навчального процесу у НКТЕЛ є багатоступінчастою. Програма підготовки за рівнем повної середньої освіти включає 8 – 11 класи (з переходом до 12-річного навчання). Постійно діють дві предметні кафедри: природнича (завідувач Жеребцова Л.Д.) та гуманітарна (очолює Маршал І.А.) Від 2001 р. за ініціативою організатора позакласної роботи Купець К.В. при ліцеї відкрито підготовчі курси «Абітурієнт» з математики, фізики й української мови. Дев’ятирічний досвід чітко засвідчив ефективність такого роду занять, адже учні отримують необхідні поглиблені знання з фахових дисциплін для подальшого вивчення їх вже у стінах ліцею, мають змогу визначитись із напрямом майбутньої спеціальності тощо.

Учням ліцею окрім стандартних, затверджених Міністерством освіти і науки України предметів й програм (представлено у поглибленому варіанті предмети: «математика», «фізика», «інформатика») також пропонується так би мовити «ексклюзивно» опанувати дисципліни «податки», «менеджмент», «основи економіки» й «основи бухгалтерського обліку». Активно ведеться робота у рамках міжнародних олімпіад з математики («кенгуру»), фізики («левеня»), інформатики («бобер»).

Незважаючи на порівняно молодий для навчального закладу вік, Новокаховський техніко-економічний ліцей вже має власні традиції. З метою згуртування учнівського колективу і туристичного виховання кожної першої суботи вересня відбувається дводенний загально ліцейський похід до Малокаховського лісництва. Вихованню патріотизму до власної almamater слугує свято Дня народження ліцею (1 грудня). День батьківського самоврядування допомагає встановити зворотній зв’язок між вчителями та батьками учнів. Нарешті, спортивне свято «Мама, тато, я – спортивна сім’я» (остання субота травня) не потребує уточнень: пропаганда здорового способу життя є завжди актуальною. У комплексі такі заходи підвищують рівень корпоративної культури, роблять ліцей справді єдиною великою родиною.

Допомагає ліцей і рідному місту. У рамках акції «Новій Каховці – чисте довкілля» що квітня учні та вчителі прибирають закріплену за навчальним закладом міською адміністрацією територію.

Колектив НКТЕЛ виділяє наступні п’ять інтегральних рис ліцеїста:

  • Любов до рідного закладу;
  • Потяг до знань, ерудиція;
  • Самовдосконалення;
  • Активна життєва позиція;
  • Креативність.

Зримим показником успішності НКТЕЛ можуть слугувати дані статистики. Протягом 2000 – 2010 рр. знання у стінах ліцею набували 726 учнів; документ державного зразка про неповну середню освіту отримали 407 осіб, атестати видано 362 учням. На Всеукраїнських олімпіадах й захисті по секціях наукових робіт Малої Академії наук з математики, інформатики, фізики й хімії ліцеїстами отримано призові (від І до ІІІ) місця. Випускники НКТЕЛ (з низ 22 медалісти: 14 золотих і 8 срібних) нині є студентами або вже встигли закінчити 94 вітчизняні й закордонні виші, зарекомендували себе як дисципліновані та ерудовані студенти провідних вищих шкіл Києва, Харкова, Одеси, Сімферополя, Санкт-Петербурга, Москви й інших міст України та закордону.

НКТЕЛ отримав міжнародне визнання. На постійній динамічній основі триває співробітництво у освіті з Хойницьким католицьким ліцеєм (Вармінське воєводство, Республіка Польща). Польська гостя із Хойниці, вчитель математики Богуміла Скурчевська перебувала із діловим візитом у ліцеї навесні 2008 р.

Виходячи з концепції навчально-виховного процесу НКТЕЛ й програми «Україна. Освіта ХХІ століття» адміністрація й колектив ліцею сформулювали генеральну лінію діяльності – забезпечити фахову компетентність випускників – гідних громадян своєї держави.

І.В. Толокньов

Галушко Георгій Вікторович

Пішов з життя видатний учитель фізики та астрономії

Comments are closed.