Толерантність – дорога до миру та співпраці

«Толерантність – дорога до миру та співпраці» під таким гаслом стартував тиждень у нашому закладі. Проведені серед учнів заходи сприяли поглибленню знань про таке поняття як «толерантність», розуміння толерантності, як одного з найнеобхідніших принципів людського буття, вміння виявити толерантність до думок, поглядів, поведінки інших людей, набуття навичок толерантної поведінки та вміння висловлювати власну думку та власну позицію, розвитку комунікативної культури, спілкуванню та взаєморозумінню, виховуванню почуттів.

Слідкувати за нами:

Comments are closed.