Положення про батьківський комітет закладу

академічний ліцей «СПЕКТР» новокаховської міської ради

Н А К А З

________                                                                                                                           №  ___   

Про затвердження Положення
про батьківське самоврядування у ліцеї

З метою надання організаційної допомоги адміністрації ліцею, захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення, громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених Законом про повну загальну середню освіту (зі змінами № 1839-IX від 02.11.2021}Розділ ІV ст.30) та Статутом ліцею.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про батьківське самоврядування у Академічному ліцеї «СПЕКТР» Новокаховської міської ради  (додаток до наказу).

2. Призначити відповідальною за співпрацю з батьками Величко Б.М., заступника директора з НВР.

3. Довести дане Положення до відома батьків та педагогічних працівників ліцею.

4. Опублікувати даний наказ на сайті закладу.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор ліцею                                                                             Т.Є.Долецька

Додаток до наказу

№ ___від ________

Академічний ліцей «Спектр» Новокаховської міської ради

Положення про батьківське самоврядування

1. У ліцеї може діяти батьківське самоврядування, яке здійснюється батьками учнів як безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування, з метою захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення, громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених Законом про повну загальну середню освіту (зі змінами № 1839-IX від 02.11.2021}Розділ ІV ст.30) та Статутом ліцею.

2. Батьки мають право утворювати різні органи батьківського самоврядування (в межах класу, ліцею, за інтересами тощо).

3. Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, що належать до компетенції інших органів управління чи органів громадського самоврядування ліцею.

4. Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками виключно на добровільних засадах.

Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації освітнього процесу та/або діяльності закладу освіти можуть бути реалізовані виключно за рішенням керівника ліцею, якщо таке рішення не суперечить законодавству.

Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування не повинні призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи обмежень за будь-якою ознакою, порушувати їхні права та/або законні інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських рішень, що не відповідають законодавству.

5. Органи батьківського самоврядування мають право, але не зобов’язані оформляти свої рішення відповідними протоколами.

6. Працівники ліцею не мають права втручатися в діяльність батьківського самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи засідань органів батьківського самоврядування.

Слідкувати за нами:

Comments are closed.