Правила поведінки у закладі (для здобувачів освіти)

          СХВАЛЕНО Конференцію учнівського самоврядування протокол №1 від 17.09.2021 р педагогічною радою протокол № ___ від _______              ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом №____ від_________ Директор___________Т.Є.Долецька  

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У АКАДЕМІЧНОМУ ЛІЦЕЇ «СПЕКТР»

НОВОКАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

 1. Правила поведінки учнів базуються на законах України, постановах Міністерства освіти та науки України, органів місцевого самоврядування, Статуті школи.
 2. Учень приходить в школу за 15-20 хвилин до початку занять, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя до майбутнього уроку.
 3. Не можна приносити на територію школи з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики і інші одурманюючі засоби і отрути, а також токсичні речовини і таблетки.
 4. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.
 5. Не можна без дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням з батьками) йти з ліцею та його території в урочний час.
 6. У разі пропуску занять учень зобов’язаний пред’явити класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, їх заміняють) про причину відсутності на заняттях.
 7. Учні бережуть майно школи, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти й порядку на території ліцею.
 8. До учнів, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.
 9. Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, належить здати черговому, який знаходиться на першому поверсі ліцею, черговому вчителю, класному керівнику або адміністрації.
 10. Булінг є неприпустимою формою поведінки учнів у ліцеї та за його межами.
 11. Учні можуть користуватися на уроках гаджетами лише для навчання.
 12. Учень зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою.
 13. Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, інструменти й письмове приладдя.

ІІ. ПОВЕДІНКА НА УРОКАХ

 1. Учні входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.
 2. Коли вчитель входить у клас, учні встають, вітаючи вчителя. Так само учні вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять.
 3. Під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми і іншими справами, що не стосуються уроку.
 4. Заняття в ліцеї проводяться за кабінетною системою. За кожним учнем у кожному кабінеті закріплено окреме місце. Кожен учень відповідає за збереження санітарного стану та майна на своєму робочому місці.
 5. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя.
 6. Учень на уроці зобов’язаний виконувати всі вимоги вчителя.
 7. Під час відповіді на запитання вчителя учень повинен відповідати голосно, виразно, зрозуміло.
 8. Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.
 9. На уроці учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.
 10. На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Учні, звільнені від занять фізкультурою, обов’язково присутні в залі.
 11. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчитель оголосить про закінчення занять, учні мають право залишити клас.
 12. Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання під час обговорення різних спірних і неоднозначних питань, які стосуються теми уроку.
 13. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.

ІІІ. ПОВЕДІНКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

 ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ УРОКІВ

 1. Під час перерви учень зобов’язаний:
 2. підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;
 3. учні на перервах знаходяться на своєму поверсі;
 4. підкоряються вимогам чергового вчителя по поверху;
 5. під час зустрічі з вчителями, батьками, дорослими відвідувачами школи учні вітаються і звільняють дорогу;
 6. учням забороняється входити до учительської без дозволу;
 7. забороняється вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати відпочивати іншим.
 8. Час перерви — особистий час кожного учня. Він може його проводити за своїм розумінням, але не повинен заважати іншим.
 9. Під час перерви учні можуть вільно пересуватися по ліцею в межах свого поверху, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, кухня).
 10. Під час перерв забороняється бігати по ліцею, по сходах, поблизу віконних отворів, грати в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор.
 11. Під час перерв забороняється штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, кидатися портфелями й іншими предметами, застосовувати фізичну силу.
 12. У ліцеї та на її території категорично забороняється тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв.
 13. Категорично забороняється самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях.
 14. На перервах ліцеїсти можуть звернутися до свого класного керівника, чергового вчителя за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

ІV. ПОВЕДІНКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В ЇДАЛЬНІ

 1. Під час харчування в їдальні належить дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно.
 2. Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.
 3. Учні приходять в їдальню після закінчення уроку, дотримуються черги при отриманні їжі.
 4. Розмовляти під час прийому їжі слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поруч.
 5. Учні самі прибирають посуд зі столу після вживання їжі.
 6. Учні дбайливо ставляться до майна ліцейської їдальні.

V. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ УЧНІВ

 1. У ліцей учні повинні приходити в одязі, який відповідає перебуванню дитини в громадських місцях. Стиль одягу – діловий, класичний. Для уроків фізичної культури обов’язкова спеціальна форма.
 2. Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.
 3. Не можна зловживати косметикою і носити багато прикрас на заняття.
 4. Знаходитися в школі у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.
 5. На урочисті загальноліцейські заходи учні приходять у святковому одязі.
 6. На вечори, концерти учні вибирають одяг за рекомендацією батьків та на свій розсуд.

VІ. ЧЕРГОВИЙ ПО КЛАСУ Й ЛІЦЕЮ

 1. Черговий по класу учень під час перерви має перевірити навчальний кабінет, підготувати дошку, забезпечити порядок у кабінеті.
 2. Черговий учень має право зробити зауваження іншим учням щодо правил поведінки та санітарних правил у навчальному кабінеті.
 3. Черговий клас по школі має приступити до чергування за 30 хв. до початку занять. Чергування по школі триває один навчальний тиждень протягом робочого дня.
 4. Чергові учні допомагають черговому вчителю у здійсненні контролю за чистотою, порядком у ліцеї, за виконанням всіма учнями цих правил.

VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Учні не мають права під час знаходження на території ліцею і під час проведення загальноліцейських заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров’я самого себе та оточуючих.
 2. За порушення цих Правил та Статуту школи учні притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення:
  1. усне зауваження;
  1. виклик учня самого або з батьками на засідання Ради профілактики;
  1. відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками;
  1. відрахування із навчального закладу.
 3. Ці Правила розповсюджуються на всіх учнів ліцею і є обов’язковими для виконання на всій території освітнього закладу, а також під час усіх заходів, що проводяться.
Слідкувати за нами:

Comments are closed.